Uchwała nr 35/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie "Zasad prowadzenia dziennych studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej"

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu PW, uchwala "Zasady prowadzenia dziennych studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej", przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski