Uchwała nr 26/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 stycznia 2003 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Współpracy Międzynarodowej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 40 ust. 3 Statutu PW, pozytywnie opiniuje Regulamin Organizacyjny Centrum Współpracy Międzynarodowej, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski