Uchwała nr 28/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia pozytywnie zaopiniować wnioski o przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom PW, wymienionym w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski