Uchwała nr 243/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny w postaci projektów budowlanego i wykonawczego dla Centrum Badań i Kształcenia Ustawicznego PW o wartości 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) od firmy PROCHEM S.A. na rzecz Politechniki Warszawskiej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki