Uchwała nr 241/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucja naukową

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na wniosek Rektora na podstawie § 46 ust pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-Baath w Homs w Syrii i Politechniką Warszawską.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki