Uchwała nr 236/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie wyrażenia uznania Rektorowi za kierowanie Uczelnią w latach 1996-2002

  Działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. l Statutu Politechniki Warszawskiej Senat PW składa podziękowanie JM Rektorowi, prof. dr hab. Jerzemu Woźnickiemu za ogrom pracy i osobiste zasługi związane z kierowaniem Uczelnią oraz jej godnym reprezentowaniem w kraju i za granicą w kadencjach 1996-1999 i 1999-2002.

Senat wyraża przekonanie, że spośród wielu działań JM Rektora na szczególne wyróżnienie zasługują:

 

Sekretarz Senatu

Przewodniczący Posiedzenia

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stefan Wrona