Uchwała nr 233/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 12 czerwca 2002 r.

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Gmachu Inżynierii Środowiska

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 13 oraz § 20 ust. 3 Statutu PW, popiera wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i wyraża zgodę na umieszczenie w sali wykładowej nr 611 w Gmachu Inżynierii Środowiska tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Edwardowi Światopełk-Czetwertyńskiemu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki