Uchwała nr 232/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 12 czerwca 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny o wartości 9 000,00 USD (dziewięć tysięcy USD) od Wydziału Sił Lotniczych Departamentu Obrony USA na rzecz Wydziału Chemicznego.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki