Uchwała nr 230/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 12 czerwca 2002 r.

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt l Statutu PW, zatwierdza przedstawione przez Rektora "Sprawozdanie z działalności Uczelni w okresie 1.09.2001 - 31.08.2002" oraz uznaje działalność Rektora w tym okresie za właściwą i wysoko ją ocenia.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki