Uchwała nr 225/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową.

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na wniosek Rektora na podstawie § 46 ust. 2 pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy University of Hannover i Politechniką Warszawską.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki