Uchwała nr 224/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l i § 43 ust. 2 Statutu PW, w związku z wyborem nowych przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Warszawskiej, dokonuje zmian w składzie komisji senackich, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały nr 224/XLIV/02 Senatu PW
z dnia 15.05.2002r.

Zmiany w składzie stałych komisji senackich

odwołane ze składu:

powołane do składu:

Komisja ds. Organizacji Uczelni

 

 • Daniel Kaflik
 • Rafał Zawadzki
  • Artur Olczak
 • Przemysław Pisarek
  • Piotr Zapaśnik
 • Andrzej Olsztyński
 • Komisja ds. Kształcenia

   

  • Artur Olczak
 • Ireneusz Kozera
  • Danuta Kulbik
 • Robert Andrukiewicz
  • Robert Brzozowicz
 • Paweł Jakubowski
 • Komisja ds. Mienia i Finansów

   

  • Krzysztof Paź
 • Tomasz Przeździęk
  • Paweł Jaworski
 • Andrzej Olsztyński
  • Marek Lukasek
 • Michał Hryciuk
 • Komisja ds. Nauki

   

  • Artur Koziński
 • Ireneusz Kozera
  • Andrzej Olsztyński
 • Robert Andrukiewicz
 • Komisja ds. Kadr

   

  • Piotr Zapaśnik
 • Paweł Jakubowski
  • Daniel Kaflik
 • Rafał Zawadzki
 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

   

  • Paweł Jaworski
 • Ireneusz Kozera
 • Komisja ds. Rozwoju Kampusów Akademickich

   

  • Robert Brzozowicz
 • Michał Hryciuk
  • Marek Lukasek
 • Michał Chodkowski
 • Komisja ds. Historii i Tradycji

   

  • Danuta Kulbik
 • Przemysław Pisarek
  • Piotr Zapaśnik
 • Michał Chodkowski