Uchwała nr 206/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 kwietnia 2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Jacques Barbe'go postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki