Uchwała nr 202/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz w związku z uchwałą Senatu PW nr 101/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r., wyraża zgodę na uruchomienie z dniem l października 2002 r., Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na kierunku "Matematyka" na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki