Uchwala nr 201/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na wniosek Rektora na podstawie § 46 ust. 2 pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Fiedkowicza w Czerniowicach na Ukrainie i Politechniką Warszawską.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki