Uchwała nr 200/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu informacyjnego zarządzania Uczelnią"

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, po zapoznaniu się z dokumentem pt. "Strategia rozwoju systemu informacyjnego zarządzania Uczelnią", przedłożonym przez Rektorską Komisję ds. Informatyzacji Uczelni uważa za niezbędne podjęcie prac zmierzających do przygotowania koncepcji realizacji systemu informacyjnego zarządzania Uczelnią.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki