Uchwala nr 199/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Businessu

  Działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę na zmianę z dniem l października 2002 r. nazwy Szkoła Businessu na Szkoła Biznesu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki