Uchwała nr 198/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie przekształcenia Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku w szkołę

  Działając na podstawie § 29 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej z dniem dzisiejszym przekształca Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Płocku w szkołę, o której mowa w § 27, i nadaje jej następującą nazwę "Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku".

  Do czasu nadania Szkole regulaminu organizacyjnego zgodnie z § 27 ust. 5 Statutu PW, działa ona na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki