Uchwała nr 192/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na zniesienie na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Wielkich Mocy i Wysokich Napięć dwóch zakładów: Zakładu Inżynierii Elektrofizycznej oraz Zakładu Energetyki i Techniki Jądrowej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki