Uchwała nr 191/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na zmianę nazwy Zakładu Ciepłownictwa i Gazownictwa w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska na Zakład Ciepłownictwa.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki