Uchwała nr 190/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia pozytywnie zaopiniować wnioski o przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom PW, wymienionym w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 190/XLIV/02 z dn. 20.02.2002 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kandydat

Wnioskodawca

1. prof. dr hab. Kazimierz Czarnecki

GiK

2. prof. dr hab. Marian Dąbrowski

EiTI

3. prof. nzw. dr hab. Wiesław Grzesikiewicz

SiMR

4. mgr Stanisława Jabłońska-Arent

SWFiS

5. dr inż. Krystyna Jankowska

BMiP

6. mgr Michał Kamiński

SWFiS

7. prof. nzw. dr hab. Tadeusz Krupa

IP

8. prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek

Mechatroniki

9. prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik

SiMR

10. prof. dr hab. Wiesław Bohdan Kuźmicz

EiTI

11. dr inż. Andrzej Lewczuk

IL

12. prof. nzw. dr hab. Mieczysław Marciniak

IP

13. dr inż. Bogdan Moeschke

Elektryczny

14. dr inż. Marek Obrycki

IL

15. prof. dr hab. Halina Podsiadło

GiK

16. prof. nzw. dr hab. Jolanta Putkowska

Architektury

17. dr inż. Marian Rubik

18. prof. nzw. dr hab. Wiesław Sasin

MiNI

19. dr Krystyna Serwin-Jakubowska

KNSiA

20. dr inż. Andrzej Siedlecki

Elektryczny

21. prof. nzw. dr hab. Zbigniew Szperliński

22. prof. dr hab. Tadeusz Wierzchoń

IM

23. prof. dr hab. Andrzej Wolny

IChiP