Uchwała nr 189/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia wystąpić z wnioskami przedstawionymi przez Rektora o nadanie Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi pracownikom PW, wymienionym w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik nr 1 do uchwały Senatu PW nr 189/XLIV/02 z dn. 20.02.2002 r.

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Kandydat

wydział, jednostka organizacyjna

1. prof. dr hab. Jacek Tomasz STUPNICKI

MEiL

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Kandydat

Wnioskodawca

1. dr inż. Jan Andrzej Bielecki (pośmiertnie)

EiTI

2. prof. dr hab. Krzysztof Antoni Marciniak

MiNI

3. dr inż. Jerzy Tomasz Mieścicki

EiTI

4. prof. dr hab. Roman Zdzisław Morawski

Rektor

5. mgr inż. Tadeusz Leon Popończyk

Inż. Produkcji

6. prof. dr hab. Anna Bronisława Romanowska

MiNI

7. prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski

Fizyki

8. dr inż. Zbigniew Jan Walczak

MEiL

9. prof. dr hab. Janusz Zieliński

Rektor


Załącznik nr 2 do uchwały Senatu PW nr 189/XLIV/02 z dn. 20.02.2002 r.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Kandydat

Wnioskodawca

1. mgr Jadwiga Bajkowska

Rektor

2. prof. dr hab. Jerzy Robert Bałdyga

IChiP

3. prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek

MEiL

4. prof. dr hab. Roman Bolesław Barlik

Elektryczny

5. dr inż. Maria Teresa Bebłowska

EiTI

6. dr inż. piotr Brzeski

EiTI

7.dr inż. Maciej Chorzelski

Inż. Środowiska

8. Elżbieta Derda-Chwalińska

Inż. Środowiska

9. dr inż. Marek Tadeusz Faber

EiTI

10. Mirosława Edmunda Gawrońska

Administracja Centralna

11. prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj

MEiL

12. prof. dr hab. inż. Wojciech Kazimierz Gwarek

EiTI

13. dr Władysław Homenda

MiNI

14. dr hab. Jerzy Marian Iwaszko

Inż. Produkcji

15. prof. dr hab. Ryszard Sławomir Jachowicz

EiTI

16. Stanisław Kazimierz Jezierski

Inż. Materiałowej

17. dr inż. Zbigniew Kacprzyk

Inż. Lądowej

18. prof. dr hab. Antoni Kindler

Rektor

19. dr inż. Ryszard Kisiel

EiTI

20. dr inż. Lech Konrad Konopiński

Transportu

21. prof. nzw. dr hab. Andrzej Zbigniew Kraśniewski

Rektor

22. prof. dr hab. Franciszek Krok

Rektor

23. Barbara Irena Kulczycka

Mechatroniki

24. Elżbieta Maria Legęć

Administracja Centralna

25. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Inż. Lądowej

26. dr inż. Krystyna Lublińska

Inż. Materiałowej

27. prof. dr hab. Jan Franciszek Machowski

Elektryczny

28. prof. nzw. dr hab. Andrzej Krzysztof Michalski

Elektryczny

29. dr inż. Andrzej Minasowicz

Inż. Lądowej

30. dr inż. Stanisław Marian Misiaszek

EiTI

31. dr inż. Ewa Jadwiga Mudrak

GiK

32. dr inż. Jacek Nitka

Inż. Lądowej

33. dr Wojciech Jan Nosek

KNSiA

34. dr Jan Leszek Nowiński

Fizyki

35. dr inż. Teresa Małgorzata Ostrowska

Inż. Produkcji

36. prof. nzw. dr hab. Barbara Pacewska

BMiP

37. dr inż. arch. Joanna Pajaczkowska-Molska

Architektury

38. dr Tomasz Jan Pawlak

Fizyki

39. Jerzy Zbigniew Piotrowski

BMiP

40. prof. nzw. dr hab. Jerzy Edmund Pokojski

SiMR

41. dr inż. Jan Różowicz

Transportu

42. prof. dr hab. Tadeusz Jerzy Rzeżuchowski

Rektor

43. dr inż. Cezary Eugeniusz Rzymkowski

MEiL

44. dr Bożenna Słomczyńska

Inż. Środowiska

45. dr inż. Ryszard Stanisław Szul

BMiP

46. dr inż. Jan Szymczyk

MEiL

47. mgr inż. Maciej Jan Świątecki

Transportu

48. dr inż. Leszek Targowski

Inż. Środowiska

49. dr inż. Piotr Wasiewicz

Mechatroniki

50. mgr Jerzy Wisialski

Chemiczny

51. mgr Władysław Wojciechowski

Administracja Centralna

52. mgr Lech Zagumny

SWFiS


Załącznik nr 3 do uchwały Senatu PW nr 189/XLIV/02 z dn. 20.02.2002 r.

Srebrny krzyż zasługi

Kandydat

Wnioskodawca

1. Iwona Elżbieta Cieślińska

MEiL

2. mgr Alicja Maria Cisak

Biblioteka

3. Andrzej Karol Dąbrowa

IChiP

4. dr inż. Marek Dąbrowski

Chemiczny

5. dr inż. Anna Jankowska

Mechatroniki

6. dr inż. Jadwiga Janina Janowska

Mechatroniki

7. Halina Jóźwicka

Mechatroniki

8. mgr Andrzej Leonard Jura

MiNI

9. dr hab. inż. Krzysztof Jarosław Kałużyński

Mechatroniki

10. mgr Małgorzata Anna Kijak

Mechatroniki

11. dr Andrzej Paweł Krawiecki

Fizyki

12. Danuta Marczak-Sanecka

MiNI

13. Bożena Michna

GiK

14. mgr inż. Bohdan Antoni Reinhard

Transportu

15. mgr inż. Andrzej Rutkowski

Inż. Produkcji

16. dr inż. Tadeusz Mieczysław Sałaciński

Inż. Produkcji

17. mgr Robert Mariusz Sałajczyk

SWFiS

18. dr inż. Wiktor Sikorski

Inż. Środowiska

19. dr inż. Witold Jan Suchecki

BMiP

20. inż. Marian Zdzisław Szumigalski

Inż. Produkcji

21. dr inż. Wojciech Juliusz Szwarc

MEiL

22. dr inż. Andrzej Franciszek Wąsiewski

SiMR

23. Zbigniew Stanisław Wieja

Fizyki

24. mgr inż. Jan Witkowski

Inż. Lądowej

25. Wojciech Tadeusz Ząbecki

SiMR


Załącznik nr 4 do uchwały Senatu PW nr 189/XLIV/02 z dn. 20.02.2002 r.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

Kandydat

Wnioskodawca

1. mgr inż. Wojciech Chyczewski

Inż. Lądowej

2. Barbara Dudek

Biblioteka

3. dr inż. Jan Ircha

BMiP

4. inż. Ryszard Andrzej Kowalik

Transportu

5. mgr Elżbieta Mroczek

Biblioteka

6. Janina Ostrowska

Administracja Centralna

7. inż. January Albin Piasecki

SiMR

8. mgr Alicja Portacha

Biblioteka

9. Andrzej Konstanty Skrzypkowski

EiTI

10. mgr Bożena Danuta Solecka

Szkoła Businessu

11. Andrzej Stanisław Sunderland

Biblioteka

12. Jadwiga Janina Włodarczyk

BMiP