Uchwała nr 187/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Antonio Saviniego postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki