Uchwala nr 184/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny w kwocie 56.000,-zl (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) od Fundacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na rzecz Wydziału Architektury.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki