Uchwała nr 183/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny w postaci urządzenia TriboScope o wartości 120.340,- USD (sto dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści USD) od firmy HYSITRON. INC z USA na rzecz Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki