Uchwała nr 182/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny w postaci stanowiska do automatycznego spawania łukiem o wartości 58.000,- (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) od firmy ZASO Elektronik S.C. na rzecz Instytutu Technologu Materiałowych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki