Uchwała nr 181/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002

w sprawie poparcia idei ogłoszenia roku 2002 - rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW popiera ideę ogłoszenia przez Sejm R.P. roku 2002 Rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Inż. Eugeniusz Kwiatkowski odegrał ogromną rolę w budowie przemysłu, w tym Centralnego Okręgu Przemysłowego i podstaw gospodarki morskiej II Rzeczypospolitej. Doceniając to i dostrzegając analogię między wymaganiami tamtych czasów nakazującymi jak najszybszą odbudowę i rozbudowę gospodarki po odzyskaniu niepodległości a obecną sytuacją Kraju, nasza Uczelnia z własnej inicjatywy w 2001 r. - Roku Jubileuszu 175-lecia naszej tradycji - ufundowała Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, docentowi Politechniki Warszawskiej, popiersie umieszczone w Dużej Auli Gmachu Głównego PW obok popiersia prezydenta Ignacego Mościckiego.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki