Uchwała nr 23/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

  Działając na podstawie §160 ust. 3 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. w następującym składzie:

prof. nzw. dr hab. Andrzej Jakubiak

- przewodniczący Komisji

dr inż. Bohdan Utrysko

- sekretarz Komisji

dr inż. Maria Bukowska

- członek Komisji

dr inż. Leszek Cybula

- członek Komisji

dr inż. Teresa Ostrowska

- członek Komisji

dr inż. Andrzej Sadowski

- członek Komisji

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski