Uchwała nr 22/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 189 ust. 3 Statutu PW, wybiera na członków komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2002-2005, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


załącznik do uchwały Senatu PW nr 22/XLV/2002

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 

wydział/jedn.org

prof. dr hab. Miriam Wiśniewska

Architektury

prof. nzw. dr hab. Andrzej Dąbrowski

EiTI

prof. dr hab. Jan J. Żebrowski

Fizyki

prof. nzw. dr hab. Jerzy Jeleńkowski

Inż. Materiałowej

prof. dr hab. Teresa Jędrzejewska-Ścibak

Inż. Środowiska

prof. dr hab. Marek Żochowski

MEiL

dr hab. Danuta Sado

SiMR

mgr inż. Andrzej Miklaszewski

Architektury

mgr inż. Antoni Fijałkowski

EiTI

dr inż. Tomasz Dymkowski

Inż. Materiałowej

dr inż. Jerzy Szawłowski

Inż. Materiałowej

mgr inż. Tadeusz Popończyk

Inż. Produkcji