Uchwała nr 21/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 193 ust. 4 Statutu PW, wybiera na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów w kadencji 2002-2005, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


załącznik do uchwały Senatu PW nr 21/XLV/2002

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 

wydział/jednostka organizacyjna

prof. dr hab. Jadwiga Roguska

Architektury

dr inż. Andrzej Gołdon

Chemiczny

prof. nzw. dr hab. Janusz Mazur

Elektryczny

dr inż. Marek Kamiński

Inż. Materiałowej

dr Katarzyna Juda-Rezler

Inż. Środowiska

dr inż. Sylwester Gładyś

Transportu

Paweł Czachowicz

Samorząd Studentów

Krzysztof Dominiak

Samorząd Studentów

Anna Kozłowska

Samorząd Studentów

Magdalena Serwa

Samorząd Studentów