Uchwała nr 20/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. studentów

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 193 ust. 4  Statutu PW, wybiera na członków komisji dyscyplinarnej ds. studentów w kadencji 2002-2005, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


załącznik do uchwały Senatu PW nr 20/XLV/2002

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 

wydział/jednostka organizacyjna

dr arch. Anna Smolikowska Jaxa Małachowska

Architektury

dr inż. Ewa Kołaczkowska

Chemiczny

dr inż. Tadeusz Maciołek

Elektryczny

dr hab. Antoni Szafranek

GiK

dr inż. Robert Sobiecki

Inż. Materiałowej

dr inż. Andrzej Kubalski

Inż. Produkcji

prof. dr hab. Józef Portacha

MEiL

prof. nzw. dr hab. Roman Paśniczek

Mechatroniki

dr inż. Marek Poncyliusz

SiMR

Jarosław Gęsicki

Samorząd Studentów

Edyta Golińska

Samorząd Studentów

Aneta Matera

Samorząd Studentów

Tomasz Morgunowicz

Samorząd Studentów

Mariusz Tokarski

Samorząd Studentów

Rafał Zieliński

Samorząd Studentów