Uchwała nr 19/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 122 ust.1 Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę, aby z dniem 1 stycznia 2003 r. powołać mgr inż. Andrzeja Bryłę na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski