Uchwała nr 17/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Koszalińską

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Jana Kaczmarka postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski