Uchwała nr 12/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 96 Statutu PW, wyraża pozytywną opinię w sprawie powołania mgr Bogusława Gorskiego na kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski