Uchwała nr 11/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 października 2002 r.

w sprawie zmiany składu Jury Nagrody Siemensa

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust.1 Statutu PW oraz protokołu podpisanego przez Siemens Sp. z o. o. i Politechnikę Warszawską w dniu 14 listopada 2001 r. zmienia skład Jury Nagrody Siemensa ustalony uchwałami nr 110\XLII\95 z dnia 28 czerwca 1995 r., 138\XLIII\98 z dnia 17 grudnia 1998 r. i 144\XLIV\01 z dnia 21 czerwca 2001 r. na następujący:

Przewodniczący - Rektor Politechniki Warszawskiej

członkowie:

1.

mgr inż. Zbigniew Bicki

Prezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

2.

prof. Tadeusz Łobos

Politechnika Wrocławska

3.

prof. Andrzej Ziębik

Politechnika Śląska

4.

prof. Lech Bukowski

Politechnika Krakowska

5.

prof. Jan Krysiński

Politechnika Łódzka

6.

prof. Jacek Marecki

Politechnika Gdańska

7.

mgr inż. Karol Romanowski

Prezes Siemens Sp. z  o. o. w Polsce

8.

prof. Władysław Włosiński

Politechnika Warszawska

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski