Uchwała nr 10/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 października 2002 r.

w sprawie apelu do Sejmu RP o przyspieszenie poprawy wynagrodzeń pracowników szkół wyższych

  Senat Politechniki Warszawskiej, kierując się troską o rozwój Szkolnictwa Wyższego w Polsce, zwraca się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie z dniem 1.01.2003 r. II etapu poprawy wynagrodzeń pracowników Szkół Wyższych, zapisanego w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski