Uchwała nr 9/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 października 2002 r.

w sprawie powołania komisji senackich

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. 1 Statutu PW, powołuje w skład stałych komisji senackich w kadencji 2002-2005, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski