Uchwała nr 8 /XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 października 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 122 ust.1 Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę na odwołanie z dniem 31 grudnia 2002 r. mgr inż. Marka Gutkowskiego ze stanowiska Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej w związku z zamiarem powierzenia mu przez Rektora PW innych obowiązków służbowych i zatrudnienia na innym stanowisku w Uczelni.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski