Uchwała nr 5/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Lubelską

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Anthonego Mosesa postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski