Uchwała nr 4/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie od Fundacji Wydziału Architektury darowizny o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz Wydziału Architektury.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski