Uchwała nr 3/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2002

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust.2 pkt l Statutu PW w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591), jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za rok 2002 wybiera - Morison Finansista Audit Sp. z o. o. z Poznania.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski