Uchwała nr 2/XLV/02

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie przyznania Stypendium im. Profesorów Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  Działając na podstawie § 5 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu wykorzystania własnego funduszu stypendialnego Politechniki Warszawskiej (załącznik do Uchwały nr 49/XLII/94 Senatu PW z dnia 25 maja 1994 r.), w związku z uchwałą nr 63 Senatu PW z dnia 22.11.1989 r. w sprawie ustanowienia przez Politechnikę Warszawską stypendiów dla Polaków w ZSRR, Senat Politechniki Warszawskiej przyznaje studentowi Wydziału Architektury, Romualdowi Szpilewskiemu, zamieszkałemu w Wilnie, Republika Litewska, Stypendium im. Profesorów Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski