Uchwała nr 1/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Transportu

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu PW oraz w związku z uchwałą Senatu PW nr 101/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998r., wyraża zgodę na uruchomienie z dniem 1 października 2002r., Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Transportu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski