Uchwała nr 94/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 13 grudnia 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy BASF w postaci urządzenia do obróbki płyt fleksodrukowych o wartości 3 9.910,-DM (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć DM) na rzecz Wydziału Geodezji i Kartografii.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki