Uchwała nr 86/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w kwocie 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki