Uchwała nr 85/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od Biura Lucent Technologies Poland S. A. w Bydgoszczy o wartości 50.000,- USD (pięćdziesiąt tysięcy USD) na rzecz Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki