Uchwała nr 84/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy Hewlett-Packard Polska Sp. z o. o. w postaci aparatury oraz oprogramowania o łącznej wartości 278.408,52 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem złotych 52 grosze) na rzecz Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki