Uchwała nr 83\XLIV\2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji senackiej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l Statutu PW, powołuje w skład Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej w kadencji 1999-2002 dr Andrzeja Szustra z Wydziału Inżynierii Środowiska.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki