Uchwała nr 79/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagranicznymi instytucjami naukowymi

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na wniosek Rektora na podstawie § 46 ust. 2 pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Institut National des Telecomunications (INT), Ecole Nationale Superiere des Telecomunications de Bretagne (ENST Bretagne) oraz Politechniką Warszawską.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki