Uchwała nr 77/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym PW w Płocku

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na następujące zmiany organizacyjne w Instytucie Maszyn i Urządzeń Rolniczych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii:

  1. zmianę nazwy Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych na Instytut Inżynierii Mechanicznej,
  2. zmianę nazwy Zakładu Maszyn i Urządzeń Rolniczych na Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji,
  3. zmianę nazwy Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Chemicznego i Spożywczego na Zakład Aparatury Przemysłowej,
  4. przekształcenie Zespołu Inżynierii Systemów w Zakład Inżynierii Systemów.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki