Uchwała nr 76/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie od firmy Heidelberg Polska Sp. z o. o. darowizny w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń poligraficznych o ogólnej wartości 168 160,00 DM na rzecz Instytutu Poligrafii Wydziału Geodezji i Kartografii.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki